Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Spector, A. D.; Poeld, J. H.; Bähre, R.; Lindner, A.; Willke, B.: Characterization of optical systems for the ALPS II experiment. Optics Express 24 (25), S. 29237 - 29245 (2016)
2.
Zeitschriftenartikel
Bähre, R.; Döbrich, B.; Dreyling-Eschweiler, J.; Ghazaryan, S.; Hodajerdi, R.; Horns, D.; Januschek, F.; Knabbe, E.-A.; Lindner, A.; Notz, D. et al.; Ringwald, A.; von Seggern, J. E.; Stromhagen, R.; Trines, D.; Willke, B.: Any Light Particle Search II -- Technical Design Report. Journal of Instrumentation 8, T09001 (2013)
Zur Redakteursansicht