Publikationen von Alexander Koch

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Abich, K.; Braxmaier, C.; Gohlke, M.; Sanjuan, J.; Abramovici, A.; Okihiro, B. B.; Barr, D. C.; Bize, M. P.; Burke, M. J.; Clark, K. C. et al.; de Vine, G.; Dickson, J. A.; Dubovitsky, S.; Folkner, W. M.; Francis, S.; Gilbert, M. S.; Katsumura, M.; Klipstein, W.; Larsen, K.; Liebe, C. C.; Liu, J.; McKenzie, K.; Morton, P. R.; Murray, A. T.; Nguyen, D. J.; Ravich, J. A.; Shaddock, D.; Spero, R.; Spiers, G.; Sutton, A.; Trinh, J.; Wang, D.; Wang, R. T.; Ware, B.; Woodruff, C.; Amparan, B.; Davis, M. A.; Howell, J.; Kruger, M.; Lobmeyer, L.; Pierce, R.; Reavis, G.; Sileo, M.; Stephens, M.; Baatzsch, A.; Dahl, C.; Dahl, K.; Gilles, F.; Hager, P.; Herding, M.; Kaufer, M.; Nicklaus, K.; Voss, K.; Bogan, C.; Danzmann, K.; Fernandez Barranco, G.; Heinzel, G.; Koch, A.; Mahrdt, C.; Misfeldt, M.; Müller, V.; Reiche, J.; Schütze, D.; Sheard, B.; Stede , G.; Wegener, H.; Eckardt, A.; Guenther, B.; Mangoldt, T.; Zender, B.; Ester, T.; Heine, F.; Seiter, C.; Windisch, S.; Flatscher, R.; Flechtner, F.; Grossard, N.; Hauden, J.; Hinz, M.; Leikert, T.; Zimmermann, M.; Lebeda, A.; Lebeda, A.: In-Orbit Performance of the GRACE Follow-on Laser Ranging Interferometer. Physical Review Letters 123, 031101 (2019)
2.
Zeitschriftenartikel
Koch, A.; Sanjuan, J.; Gohlke, M.; Mahrdt, C.; Brause, N.; Braxmaier, C.; Heinzel, G.: Line of sight calibration for the laser ranging interferometer on-board the GRACE Follow-On mission: on-ground experimental validation. Optics Express 26 (20), S. 25892 - 25908 (2018)
Zur Redakteursansicht