Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (4)

 1. 1.
  Zeitschriftenartikel
  Abich, K.; Braxmaier, C.; Gohlke, M.; Sanjuan, J.; Abramovici, A.; Okihiro, B. B.; Barr, D. C.; Bize, M. P.; Burke, M. J.; Clark, K. C. et al.; de Vine, G.; Dickson, J. A.; Dubovitsky, S.; Folkner, W. M.; Francis, S.; Gilbert, M. S.; Katsumura, M.; Klipstein, W.; Larsen, K.; Liebe, C. C.; Liu, J.; McKenzie, K.; Morton, P. R.; Murray, A. T.; Nguyen, D. J.; Ravich, J. A.; Shaddock, D.; Spero, R.; Spiers, G.; Sutton, A.; Trinh, J.; Wang, D.; Wang, R. T.; Ware, B.; Woodruff, C.; Amparan, B.; Davis, M. A.; Howell, J.; Kruger, M.; Lobmeyer, L.; Pierce, R.; Reavis, G.; Sileo, M.; Stephens, M.; Baatzsch, A.; Dahl, C.; Dahl, K.; Gilles, F.; Hager, P.; Herding, M.; Kaufer, M.; Nicklaus, K.; Voss, K.; Bogan, C.; Danzmann, K.; Fernandez Barranco, G.; Heinzel, G.; Koch, A.; Mahrdt, C.; Misfeldt, M.; Müller, V.; Reiche, J.; Schütze, D.; Sheard, B.; Stede , G.; Wegener, H.; Eckardt, A.; Guenther, B.; Mangoldt, T.; Zender, B.; Ester, T.; Heine, F.; Seiter, C.; Windisch, S.; Flatscher, R.; Flechtner, F.; Grossard, N.; Hauden, J.; Hinz, M.; Leikert, T.; Zimmermann, M.; Lebeda, A.; Lebeda, A.: In-Orbit Performance of the GRACE Follow-on Laser Ranging Interferometer. Physical Review Letters 123, 031101 (2019)
 2. 2.
  Zeitschriftenartikel
  Fernandez Barranco, G.; Sheard, B.; Dahl, C.; Mathis, W.; Heinzel, G.: A low-power, low-noise 37-MHz photoreceiver for intersatellite laser interferometers using discrete heterojunction bipolar transistors. IEEE Sensors Journal 18 (18 ), S. 7414 - 7420 (2018)
 3. 3.
  Zeitschriftenartikel
  Isleif, K.-S.; Bischof, L.; Ast, S.; Penkert, D.; Schwarze, T.; Fernandez Barranco, G.; Zwetz, J. M.; Veith, S.; Hennig, J.-S.; Tröbs, M. et al.; Reiche, J.; Gerberding, O.; Danzmann, K.; Heinzel, G.: Towards the LISA Backlink: Experiment design for comparing optical phase reference distribution systems. Classical and quantum gravity 35 (8), 085009 (2018)
 4. 4.
  Zeitschriftenartikel
  Tröbs, M.; Schuster, S.; Lieser, M.; Zwetz, M.; Chwalla, M.; Danzmann, K.; Fernandez Barranco, G.; Fitzsimons, E. D.; Gerberding, O.; Heinzel, G. et al.; Killow, C. J.; Perreur-Lloyd, M.; Robertson, D. I.; Schwarze, T.; Wanner, G.; Ward, H.: Reducing tilt-to-length coupling for the LISA test mass interferometer. Classical and quantum gravity 35 (10), 105001 (2018)
 
loading content
Zur Redakteursansicht