LINUX (gentoo/Ubuntu) + Fujitsu-Siemens AMILO M 1425


english

En general

Funciona bé, nomès el ventilador, que està massa a sovint en marxa, però s'amillora
amb el laptop_mode

Bones notícies!

Em funciona TOT (fins i tot el wlan). Si teniu problemes, mireu més endavant.

Més notícies 29/Nov/2005

He afegit un script per a facilitar la connexió sense fils que cerca punts de connexió

Les coses de sempre:

Processador

IntelPentium M (Centrino) 1.6 GHz

Memòria

1 GB RAM

Disc dur

80 GB ST9808210A IDE Drive

Disquetera

Què dius??

DVD-RW/CD-RW

NEC DVD+/-RW ND-6500A

Tarja de vídeo

ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10] (3D necessita un fitxer comercial)

TFT

1280x800

Tarja de so

Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller

Firewire

Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)

Xarxa

Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+

WLAN

Intel Corp. PRO/Wireless 2200BG

Mòdem

Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller

Sensor tèrmic

SynPS/2 Synaptics TouchPad

PCMCIA

O2 Micro, Inc. OZ711M1 SmartCardBus MultiMediaBay Controller

Multimedia bay

O2 Micro, Inc. OZ711Mx MultiMediaBay Accelerator – No rutlla massa bé

Butonets especials

Correu, navegador (l'he canviat a hibernar), mut, puja volum, abaixa'l


Quina distro?

Aixó depèn de tu. Comencí amb gentoo i vaig canviar a ubuntu perquè no tenia massa temps
per a continuar manipulant coses a mà i l'administració d'energia m'estava tocant un poc els
c1ll0ns (encara que es pot fer), així que em vaig passar a ubuntu (la majoria de les coses
funcionava bé des del principi) i sí que vaig manipular una o una altra cosa (ficar-li el kernel
2.6.13 a la mà i rearranjar els butonets especials).Comsevulla, si tens el temps, no ho dubtes
i vés a per gentoo, aprendràs molt més.

Cal dir, però, que m'he passat a Ubuntu breezy i tot funciona de meravella!

Quin entorn de finestres?

enlightenment, clar

com? (només per a ubuntu hoary)

Per a començar a passar, cal ficar açò a sources.list

deb http://ubuntu.nooms.de/ hoary/
I també crear/afegir a /etc/apt/preferences açò

Package: enlightenment
Pin: version 0.16.999.*
Pin-Priority: 999

Package: enlightenment-data
Pin: version 0.16.999.*
Pin-Priority: 999
Després fem

apt-get update
apt-get install enlightenment enlightenment-data
Modificació del GDM

Crea un arxiu de nom enlightenment.desktop en /usr/share/xsessions/ i afegeix-li

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=E17
Exec=/usr/bin/enlightenment
Icon=
Type=Application
Nota: No és ni tan sols una versió alfa de l'E. Nogensmenys el trobe molt sòlid, més fins i tot que
kde o gnome, iés de debó enLIGHTenment... la teua CPU ho notarà i tu també. És molt atractiu,
estable, ràpid i intel.ligent... i pots tenir fons de pantalla dinàmics!


Soroll

La temperatura és de 75 C tot el temps, però ès erroni; lm-sensors no reconeix la
tarja principal
(mireu a /proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature)
Aquesta pot ser la causa que el ventilador estiga molt de temps fent soroll.
Però es pot amillorar la cosa amb laptop_mode

Connexió sense fil

rotllo ipw2200

Nota: Per a breezy no cal fer el que explique baix

Cal compil·lar i instal·lar la darrera versió del ipw2200 1.0.6 des de
http://ipw2200.sourceforge.net i també el firmware.

Des del ipw2200 1.0.5, el ipw2200 no inclueix el subsistema ieee80211, així que
cal pillar-lo i compil·lar-lo de forma independent també des de
http://ieee80211.sourceforge.net.

Ens calen, aleshores, els paquets següents, car anem a compil·lar nosaltres mateixos
(quina emoció) build-essential, gcc, linux-headers-la-meua-versió (si empreu Ubuntu,
si no també podeu abaixar-vos vosaltres solets la darrera versió del kernel i instal·lar-la)

apt-get update
apt-get install build-essential
apt-get install gcc
apt-get install linux-headers-$(uname -r)

Nota: Si teníu les fonts del kernel instal·lades, no us cladran els "headers". I si teníu un kernel compil·lat per
vosaltre mateixos, tamopc no us calen aquests paquets, clar.


Bo, comecem a passar...

Primer abaixem la firmware i la instal·lem:

tar xvzf ipw2200-fw-2.3.tgz
cp ipw-2.3-*.fw /usr/lib/hotplug/firmware/
Ara el mateix amb la darrera versió del subsitema ieee80211. Desfem el tar i canviem
on hi és el driver:

tar xvzf ieee80211-1.0.3.tgz
cd ieee80211-1.0.3
Esborrem possibles coses velles amb el remove-old,

sh remove-old
Abaixem el ipw2200 i fem una cosa semblant...

cd ..
tar xvzf ipw2200-1.0.6.tgz
cd ipw2200-1.0.6
Ídem, eàdem...

sh remove-old
Ara ja podem instal·lar el ieee80211...

cd ..
cd ieee80211-1.0.3
make
make install
Fem el mateix amb el ipw2200 ara:

cd ..
cd ipw2200-1.0.6
make
make install

Nota: sembla que hi ha una brossa amb el remove-old en alguns sistemes; si teíu problemes en compil·lar
ieee80211 i us diu alguna cosa de mòduls vells, haureu d'esborrar-los a mà després d'haver-los desactivat
amb  "modprobe -r module_name" (escriviu "lsmod" per a veure quins s'han carregat).


Emprant Wifi Protected Access (WPA)

Ara descarreguem i instal·lem el paquet the wpa_supplicant:


apt-get install wpasupplicant
Cal crear una configuració del mateix (wpa_supplicant.conf) en /etc,

vi /etc/wpa_supplicant.conf
Pegueu u copieu açò amb vi: (:set paste):


ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

network={
ssid="el_nom_de_la_teua_essid"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
psk="el_meu_mot_de_pas_altament_secret"
}
Hi ha exemples de configuració en
/usr/share/doc/wpasupplicant/examples/wpa_supplicant.conf.gz

Engeguem de nou el portàtil i mirem que els mòduls hagen estat carregats:

dmesg | grep ipw
Com a arrel, feu açò per a configurar wpa_supplicant:

wpa_supplicant -B -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant.conf -D ipw -w -dd
Nota: "eth1" és el port de connexió sense fil.

Si teníu problemes establint la connexió amb AP, mireu de llevar l'opció "-w"

Si hi ha problemes per a trobar el AP i connectar-se a ell, haureu d'afegir
"ap_scan=2" i "pairwise=TKIP":

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ap_scan=2

network={
ssid="el_nom_de_la_teua_essid"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=TKIP
psk="el_meu_mot_de_pas_altament_secret"
}
Ara anem a currar-nos un programeta shell per a fer que tot s'engegue
automàticament cada vegada (el programa l'he pillat dels fòrums ubuntu):

vi /etc/init.d/wifi_wpa.sh
Aquest és el script:

#! /bin/sh
# wifi: wpa_supplicant init
echo " * [Wifi]: Engegue el WPA supplicant..."
if [ -x /usr/sbin/wpa_supplicant ]; then
/usr/sbin/wpa_supplicant -B -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant.conf -D ipw -w
fi

exit 0
Canviem els permissons, perquè siga executable,

chmod +x /etc/init.d/wifi_wpa.sh
I creem un symlink per a definir el servei relatiu,

sudo ln -s /etc/init.d/wifi_wpa.sh /etc/rcS.d/S40netwifiwpa
I ja està... hauria de funcionar bé...


Per a establir la connexió

Em va prendre molt de temps i mal de cap fins que em vaig adonar que l'ordre
dels comandaments és fonamental... És trist, però ver com la vida... estic fava...

Assegureu-vos que el tallafocs no estiga funcionant 
(el podeu reengegar després que la connexió haja estat feta)

ps aux |grep firestarter

Si el trobeu, aleshores

pkill -15 número_de_procès

Una altra possibilitat és (açò és el que faig jo sempre):

firestarter -p
    Després que la connexió sense fil haja estat copsada podeu tornar a posar-lo:
firestarter -s

Per si de cas,

ps aux |grep dhcpcd

I fem el mateix, si el trobem engegat... (el nom també pot ésser dhcpcd-bin,
dhclient3 o dhclient)


Bo... ara us heu d'assegurar que l'ordre en què feu les coses és AQUEST:

ifconfig eth0 down

ifconfig eth1 up

iwconfig eth1 essid "el_nom_de_la_teua_essid"

dhcpcd eth1
I ja està!

Si empreu una clau encriptada de tipus wpa, aleshores caldrà fer una cosa
lleugerament diferent

ifconfig eth0 down

ifconfig eth1 up

iwconfig eth1 essid "el_nom_de_la_teua_essid" key s:el_meu_mot_de_pas_altament_secret

dhcpcd eth1

Només un detall... Si heu ficat un filtre d'adreces mac en el vostre enrutador, 
aleshores assegureu-vos que l'adreça de tots dos, eth0 i eth1 (wlan) hi estan 
afegides!

Ho podeu fer de la següent manera:

iconfig -a


L'adreça mac és la xifra que hi ha al costat de HWaddr (ací en roig):

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:3D:6F:65:1H
inet addr:192.168.2.100 Bcast:172.126.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::203:dff:fe1b:8017/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:181175 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:93962 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:268155966 (255.7 MiB) TX bytes:5972294 (5.6 MiB)
Interrupt:9 Base address:0xc800

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0T:19:5N:62:4Y
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:11 Memory:ffdfd000-ffdfdfff

Un programeta petit shell per a automatitzar tot açò:

(Vaig a continuar amillorant-lo, així que torneu més tard)
Com que sóc molt mandra i no vull fer tota la feina cada vegada, pensí que el 
millor seria un programeta shell que ho automatitzara tot... heus-lo ací (es diu
"Sense_fils.sh". En ell supose que la interfície sense fils és eth1 i que teniu zsh

#!/usr/bin/zsh

# Script "Sense_fils.sh". Atura el firestarter, si està connectat, i també totes les dhcpcd
# i cerca possibles xarxes a què connectar-nos, fins i tot donant-nos la possibilitat de
# triar-ne una i fer la connexió per wpa (ascii)
# Copyright Pau Amaro-Seoane i distribuït sota la GPLv2:
# http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.txt

# Check whether script talks to a person... errr... terminal

tty -s && stdin_is_human=1
tty -s <&1 && stdout_is_human=1


firestarter -p

killall dhcpcd
killall dhcpcd-bin
killall dhclient3

ifconfig eth0 down
ifconfig eth1 up

# list of available wireless connections (aka beams)
beams=( $(iwlist eth1 scan | grep ESSID | cut -d":" -f 2 | sed 's/\"//g') )
n_beams=$#beams

# chose a "beam"
if [[ -n $stdin_is_human ]] && [[ -n $stdout_is_human ]]; then
echo "Mestre, he trobat les següents xarxes per a complaure't:"
for (( i=1; i<=n_beams; i++ )); do
echo \ \ \[$i\] $beams[$i]
done

echo -n " Quina xarxa vols (1-$n_beams) ?"
read ibeam
echo ""
mybeam=$beams[$ibeam]
echo " Has triat \"$mybeam\"... Bona selecció! (què fas hui a la nit?)"
echo -n " I... quin és el teu mot de pas?: "
stty -echo # prevent password to be echoed
read password
stty echo
echo ""
else
ibeam=1
ybeam=$beams[$ibeam]
password=""
fi

iwconfig eth1 essid "$mybeam" key s:$password

dhcpcd eth1

echo "Felicitats, Mestre. T'has connectat a
\"$mybeam\". M'ha encisat obeir-te."

El millor que podeu fer és posar-lo al vostre bin i engegar-lo com a sudo
o, encara més xaxi, directament al sbin i fer-lo córrer com a sudo (si no heu
establert encara un compte root):

chmod u+x Sense_fils.sh

sudo mv
Sense_fils.sh /usr/sbin/

rehash


wifi-radar

És una aplicació gràfica que ens permet de cercar punts de connexió
L'han afegida al recull de programari de breezy i al del hoary... crec. 
Comsevulla, no aconseguesc que es connecte als punts, així que empre el
shell script d'abans.

Per si de cas...

Abaixeu-vos el programa de http://www.bitbuilder.com/wifi_radar/

Com sempre,

tar -xzvf wifi_radar-darrera-versiótar.gz

mkdir /etc/conf.d/

cp wifi_radar.svg /usr/share/pixmaps/wifi_radar.svg
Ara cal fer un vi wifi-radar.py

I modificar el començall de tal manera que tinga aquest aspecte:

# Defaults, these could be different for your distro.
CONF_FILE = "/etc/conf.d/wifi_radar.conf"
IWLIST_COMMAND = "/sbin/iwlist"
IWCONFIG_COMMAND= "/sbin/iwconfig"
IFCONFIG_COMMAND= "/sbin/ifconfig"
DHCP_COMMAND = "/sbin/dhclient"
ROUTE_COMMAND = "/sbin/route"
SAY_COMMAND = "/usr/local/bin/say"
Ara podem configurar el programa com arrel:

./wifi-radar.py --config
I au... després, els usuaris poden emprar wifi-radar des del xterm

Butonets especials

xonxi-piruli... i funcionant sense problemes amb breezy

com?

apt-get install hotkeys
Tot seguit cal fer un vi amilo1425.def en /usr/share/hotkeys:

<definition>
<config model="Fujitsu Siemens Amilo M1425 keyboard">
<userdef keycode="236" command="mozilla-thunderbird">Thunderbird</userdef>
<userdef keycode="178" command="firefox">firefox</userdef>
<VolDown keycode="176" adj="2"/>
<VolUp keycode="174" adj="2"/>
<Mute keycode="160"/>
</config>
</definition>

Ubuntu breezy boozy beazy

Com ja us he dit, m'he passat a breezy i moltes coses s'han amillorat: El micròfon 
funciona de meravella en el meu cas, per exemple . També totes les hot keys 
funcionen xonxi... Fins i tot quan empre un teclat usb extern puc emprar les seues 
"hotkeys"!... i els drivers del ipw2200 hi estan inclosos en la darrera versió

Breezy només m'ha donat dos problemes: hibernar (suspendre a disc) i dormir (RAM)
Però és fàcil de resoldre.

Per a dormir cal editar

/etc/default/acpi-support

i llevar el "#" de la segona línia. Reengegueu l'ordinador.  Ara podeu ficar a dormir 
l'ordinador des de la tecla del teclat o des del applet GNOME per a eixir de la sessió

Per a hibernar cal esborrar l'opció splash del boot

vi /boot/grub/menu.lst

Només esborreu "splash"

title           Ubuntu, kernel 2.6.12-9-686
root            (hd0,0)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.12-9-686 root=/dev/hda1 ro quiet
initrd          /boot/initrd.img-2.6.12-9-686
savedefault
boot

Si voleu afegir programari no lliure al vostre ordinador perquè no teníu cap mena
d'ètica (estic de conya al 45%), mireu ací: easyubuntu; per a les descàrregues, mireu ací

Cal que diga que estic emprant-ho, l'easyubuntu, i encara conserve la meua ètica 
sense tocar, car sóc un bon nen i ja he pagat la quota a la Free Software Foundation 
enguany i crec que és raonable emprar aquest programari fins que els xics 
desenvelopen la versió lliure del mateix :)

NOU  --> Fes-ho tot per mi: Zsh script <--

Us pose un script que empre jo per a fer tot en un plis-plas. Cal que canvieu el nom d'usuari

#!/usr/bin/env zsh

cd /tmp &&

wget http://www.aei.mpg.de/~pau/gartoon.tar.gz ; mv gartoon.tar.gz ~pau/.icons && tar xvfz ~pau/.icons/gartoon.tar.gz ;

sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_ORIGINAL ;

wget http://www.aei.mpg.de/~pau/sources.list_dapper && sudo mv -f ./sources.list_dapper /etc/apt/sources.list ;

wget http://www.getautomatix.com/apt/key.gpg.asc ;

gpg --import key.gpg.asc ;

gpg --export --armor 521A9C7C | sudo apt-key add -

sudo apt-get update ;

sudo apt-get upgrade ;

sudo apt-get install zenity && sudo apt-get install automatix &&

automatix &&

sudo apt-get install sun-java5-jre sun-java5-plugin &&

sudo update-java-alternatives --set java-1.5.0-sun &&

sudo apt-get install flashplugin-nonfree &&

sudo update-flashplugin &&

wget -c http://www.users.on.net/~stubby/FrostWire-4.10.9-2.i586.deb &&

sudo dpkg -i FrostWire-4.10.9-2.i586.deb &&

# Googleearth
clear &&
echo -n "Instal.lem google earth ara; clica _exit_ en acabar"
sleep 3 &&
wget -c http://dl.google.com/earth/GE4/GoogleEarthLinux.bin &&
sudo sh GoogleEarthLinux.bin &&
sudo cp /usr/local/google-earth/googleearth.desktop /usr/share/applications/ &&

# Multimedia codecs

sudo apt-get install gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-gl gstreamer0.10-plugins-base &&
sudo apt-get install gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-bad &&
sudo apt-get install gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse gstreamer0.10-plugins-ugly &&
sudo apt-get install gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse &&
sudo apt-get install w32codecs &&

# How to install DVD playback capability
#
# ironss: gstreamer dvd plugin is available as part of plugins-bad (or ugly?)
# and does not work reliably. However, Totem works with the xine backend to play
# back DVDs. This will keep you going until gstreamer gets dvd playback. Note
# that you do not have to install xine-ui or mplayer as suggested in

sudo apt-get install libdvdread3 &&
sudo /usr/share/doc/libdvdread3/examples/install-css.sh &&
sudo apt-get install totem-xine &&

# Potser no rutlle

sudo apt-get install libdvdcss2 &&

########################################### Xorrades

sudo apt-get install d4x azureus bittornado bittornado-gui amule skype streamtuner streamripper cowbell banshee audacity bum stellarium

########################################### Coses meues

sudo apt-get install zsh zsh-lovers vim-gnome xine-ui libxine-extracodecs dvdbackup libdvdcss libdvdread mjpegtools mkisofs play mplayer mp32ogg easytag inkscape nvu build-essential wine quanta k3b libk3b2-mp3 gparted firestarter ethereal gthumb mcrypt gv gnome-gv kpdf a2ps tetex-base tetex-extra tex-common latex-beamer xfig aspell maxima wxmaxima maxima-doc labplot gnuplot grace grip subversion gnubiff mutt gworldclock stopwatch wifi-radar xmame-x xmms xmms-skins &&

#xmms
wget -c http://easylinux.info/uploads/xmms-wma_1.0.4-2_i386.deb &&
sudo dpkg -i xmms-wma_1.0.4-2_i386.deb &&
#Associate XMMS to play MP3/M3U/WAV files
sudo cp /usr/share/applications/defaults.list /usr/share/applications/defaults.list_backup &&
sudo cp /usr/share/applications/defaults.list /tmp/defaults.list_tmp &&
sudo sed -e 's/audio\/mpeg=.*/audio\/mpeg=XMMS.desktop/g' /tmp/defaults.list_tmp > /tmp/defaults.mp3 &&
sudo sed -e 's/audio\/x-mpegurl=.*/audio\/x-mpegurl=XMMS.desktop/g' /tmp/defaults.mp3 > /tmp/defaults.m3u &&
sudo sed -e 's/audio\/x-wav=.*/audio\/x-wav=XMMS.desktop/g' /tmp/defaults.m3u > /tmp/defaults.list &&
sudo mv /tmp/defaults.list /usr/share/applications/defaults.list &&
sudo rm -f /tmp/defaults.* &&

#kino
sudo apt-get install kino &&
sudo apt-get install kinoplus &&
sudo apt-get install kino-timfx &&
sudo apt-get install kino-dvtitler &&
sudo modprobe raw1394 &&
sudo modprobe ohci1394 &&
sudo modprobe video1394 &&
sudo mknod -m 666 /dev/raw1394 c 171 0;
sudo chmod 666 /dev/raw1394 &&

#nessus
sudo apt-get install nessus &&
sudo apt-get install nessusd &&
sudo nessus-adduser &&
sudo ln -fs /etc/init.d/nessusd /etc/rc2.d/S20nessusd &&
sudo /etc/init.d/nessusd start &&

#rar
sudo apt-get install rar &
sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/unrar &

#DVD Ripper (dvd::rip)
sudo apt-get install dvdrip vcdimager cdrdao subtitleripper &&
sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/rar-2.80 &&
wget http://www.aei.mpg.de/~pau/dvdrip.desktop.txt &&
sudo mv ./dvdrip.desktop.txt /usr/share/applications/dvdrip.desktop &&

#extrafonts
sudo apt-get install xfonts-intl-arabic &&
sudo apt-get install xfonts-intl-asian &&
sudo apt-get install xfonts-intl-chinese &&
sudo apt-get install xfonts-intl-chinese-big &&
sudo apt-get install xfonts-intl-european &&
sudo apt-get install xfonts-intl-japanese &&
sudo apt-get install xfonts-intl-japanese-big &&
sudo apt-get install xfonts-intl-phonetic &&
sudo apt-get install gsfonts-x11 &&
sudo apt-get install msttcorefonts &&
sudo fc-cache -f -v &&

clear &&
echo -n "Ja esta. He instal.lat un fum de coses; ara reengeguem..."
sleep 3 &&
reboot


Abaixeu-vos la darrera versió del script ací. Afegesc coses tot el temps.

Coses interessants

Els meus missatges relacionats amb l'Amilo als fòrums de gentoo (cerqueu "pau")

Vaig a continuar amillorant aquest lloc... visiteu-lo a sovint.

El gnu tan maco de fons?

L'he pillat de Drawingomme

Merci!

Us ha servit d'alguna cosa aquesta guia?

Doncs envieu-me un missatge, per dir-m'ho, que em fareu content, o per si heu 
trobat alguna errada

amaro.seoane  --una cosa anomenada arroba-- gmail.com

Linux On Laptops TuxMobil - Linux on Laptops, Notebooks, PDAs and Mobile Phones